Adatvédelem

Adatvédelem

A szolgáltató neve: Szendrei József Egyéni Vállalkozó
A szolgáltató székhelye: 3950 Sárospatak, Damjanich u. 20.
A szolgáltató postacíme: 3950 Sárospatak, Damjanich u. 20.
A szolgáltató adószáma: 66659622-1-25
A szolgáltató bankszámlaszáma (K&H Bank):10400315-86755482-74891008

A szejoweb.hu honlap működése során a rendelkezésére álló minden eszközzel védi a látogatói és ügyfelei személyes jogait, betartja a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény előírásait.

A weboldalt üzemeltető az így kapott személyes, valamint különleges adatokat a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény előírásait a legmesszemenőbben szem előtt tartva, annak megfelelően kezeli a felhasználók személyes valamint különleges adatait, úgy hogy azok harmadik fél számára nem hozzáférhetőek.

Az oldal lehetőséget biztosít hírlevél igénylésére is, amely hasznos információkkal szolgál. Kérés esetén töröljük a felhasználót a hírlevél-küldő adatbázisból.

A szejoweb.hu adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;

A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;

Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;

A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény;

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény.

 

A hozzászólások jelenleg ezen a részen nincs engedélyezve.